Praktyki wakacyjne 2013

Drukuj

PRAKTYKI WAKACYJNE 2013

        W lipcu i sierpniu 2013 r. chętni uczestnicy zajęć realizowanych w ramach projektu wzięli udział w praktykach wakacyjnych: łącznie 18 osób. Uczniowie i uczennice odbywali praktyki w branżach, które powiązane są z przetwórstwem rolno-spożywczym: w branży hotelarsko-gastronomicznej (13 osób), w branży usługowo-handlowej (5 osób). W czasie praktyk uczniowie mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie zajęć projektowych, a także zapoznać się z zakresem praw i obowiązków pracowniczych oraz nabyć umiejętność pracy w zespole. Wszystkie osoby otrzymały certyfikaty potwierdzające udział w praktykach oraz wypełniły ankiety na temat odbytych praktyk. Wyniki ankiety potwierdzają, iż wszyscy uczestnicy praktyk nabyli umiejętności z zakresu pracy w zespole, zapoznali się z zakresem praw i obowiązków pracowniczych, a wiedzę i umiejętności zdobyte w czasie zajęć projektowych wykorzystywali podczas praktyk. Wszystkie ankietowane osoby przyznały także, że tematyka praktyk była dla nich interesująca, chętnie brały w nich udział oraz, że praktyki spełniły ich oczekiwania.