Pedagogizacja rodziców

 

Bezpieczeństwo wypoczynku młodzieży

   Zbliżają się wakacje – czas letniego wypoczynku młodzieży. To także czas dużej swobody, a co za tym idzie większej okazji na zetknięcie się z alkoholem, narkotykami czy sektą.

 - zobacz

 


 

Nasze dzieci i zagrożenia:

DOPALACZE – WYPALACZE!

 

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Powszechnie nazywane są „dopalaczami”. Poniżej znajduje się wykaz stron internetowych, na których znajdziecie Państwo więcej informacji na temat „dopalaczy”.

 

Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomanii

www.kbpn.gov.pl

www.dopalaczeinfo.pl

www.narkomania.org.pl

www.ore.edu.pl

 

Ulotka edukacyjna dla rodziców – Nasze dzieci i zagrożenia: DOPALACZE – WYPALACZE!

www.kbpn.gov.pl/portal?id=885171

 

Publikacje dla rodziców:

·  Smak życia, czyli debata o dopalaczach.

·  Bliżej siebie – dalej od narkotyków – Poradnik dla rodziców.

www.kbpn.gov.pl/wydawnictwa_on_line.htm?id=110707

 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005r.:

www.ore.edu.pl/images/files/ustawa%20o%20przeciwdziałaniu%20narkomanii%20z%20dnia%2029%20lipca%202005%20roku%20-%20tekst%20ujednolicony.pdf

 


 

Apel MEN o przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy

 
           Minister edukacji Katarzyna Hall w liście do dyrektorów szkół prosi o podjęcie działań mających
na celu przeciwdziałanie zażywaniu dopalaczy.
          Minister zaleca przeanalizowanie, w trybie pilnym, realizowanego przez placówkę programu profilaktyki i ewentualne dostosowanie jego treści do zagrożeń związanych z zażywaniem „dopalaczy"
i włączenie tej tematyki w treści zajęć realizowanych z uczniami oraz przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i rozmów z rodzicami uczniów, które pomogą im w poznaniu problemu oraz wskazywanie
im miejsc, w których mogą uzyskać dodatkowe informacje.
          W wymienionych działaniach informacyjno-edukacyjnych warto uwzględnić materiały zamieszczone na stronach internetowych:
- Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)
www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 (poradnik dla rodziców)
 
- Ośrodka Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl (Poradnik "Profilaktyka uzależnień w szkole")
www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186 (poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)
 
           Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990 begin_of_the_skype_highlighting              801 199 990      end_of_the_skype_highlighting, czynnym codziennie w godz. 16 - 21.
 
 
Źródło: MEN, 4.10.2010 r.

 


 

 

Biblioteka szkolna posiada następujące pozycje
z zakresu
problemów nastolatków
oraz zagrożeń młodego wieku:

 

 

FILMY

1. Przemoc i agresja. Jak się im przeciwstawiać?

Film w przystępny sposób przystosowany do percepcji młodzieży definiuje czym jest przemoc i agresja, wskazuje na przyczyny i skutki zjawiska oraz radzi jak się im przeciwstawić.

2. Media i przemoc.

Film dokumentalny poruszający temat wpływu jaki mają filmy animowane, fabularne oraz gry komputerowe zawierające sceny agresji na formowanie się wrażliwości i światopoglądu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3. Gwałty. Przyczyny i skutki zjawiska.

Film dostarcza wielu rzetelnych informacji na temat skali, przyczyn i konsekwencji zjawiska, jakim jest gwałt. W programie biorą udział ofiary gwałtów, opowiadające o tym bolesnym dla nich doświadczeniu, jak również jego następstwach psychicznych. Występująca w programie młodzież oraz specjaliści dyskutują na temat okoliczności towarzyszących gwałtom, stereotypów zachowań nastolatków oraz sposobów zapobiegania sytuacjom sprzyjającym gwałtowi.

4. Palenie tytoniu a fizjologia człowieka.

Film to niezwykle sugestywny obraz zagrożenia jakim jest dla organizmu ludzkiego palenie     tytoniu. Mikroskopijna kamera pozwala zapoznać się od wewnątrz z budową płuc i układu     krwionośnego, ułatwiając zrozumienie zasad ich działania . Program dla młodzieży, wychowawców oraz rodziców nastolatków.

5. Alkohol droga donikąd

Film w przystępny i atrakcyjny sposób omawia zjawisko uzależnienia od alkoholu, jego wpływ na organizm człowieka oraz fizjologiczne skutki zatrucia alkoholowego. Program dla młodzieży, wychowawców oraz rodziców nastolatków.

6. Narkotyki halucynogenne a organizm człowieka.

Film odznacza się wysokim poziomem merytorycznym oraz atrakcyjną i przystępną formą przekazu, ukazuje negatywne skutki oddziaływania narkotyków halucynogennych na organizm człowieka.

7. Jak leki i narkotyki wpływają na nasz organizm. Substancje chemiczne a metabolizm człowieka.

8. Marihuana a organizm człowieka.

9. Kokaina i amfetamina a organizm człowieka.

Filmy dostarczają rzetelnych informacji na temat zażywania marihuany, kokainy i amfetaminy oraz innych narkotyków i leków, zawierają wypowiedzi specjalistów, wyniki badań naukowych oraz unikalne zdjęcia. W rękach wychowawców i rodziców wideo kasety mogą stać się skutecznym narzędziem w pracy z młodzieżą.

10. Przygnębienie i apatia. Jak sobie z nimi radzić.

11. Asertywność. Sztuka bycia sobą.

12. Jak pokonać stres.

Programy dla młodzieży, psychologów, wychowawców i rodziców nastolatków.

13.  Dziewczęta. Przemiany wieku dojrzewania.

14. Gdy Twoje dziecko dojrzewa.

Filmowe kompendium wiedzy dla dorastających dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców. Ukazuje fizjologię i psychologię wieku dojrzewania  oraz rzetelne wiadomości poparte autorytetem wybitnych specjalistów.

15. Dzieci rodzące dzieci. Blaski i cienie wczesnego macierzyństwa.

Program dostarcza wiarygodnych informacji na temat skali, przyczyn i konsekwencji zjawiska, jakim jest wczesne macierzyństwo, skłania do głębszej refleksji nad istotą problemu nastolatki oraz ich rodziców.

 

 

KSIĄŻKI

1. Bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci i młodzieży. Rodzicu, warto żebyś wiedział…

2. Danielewska Joanna. Agresja u dzieci – Szkoła porozumienia. Warszawa. WSiP 2002.

3. Dimoff T., Carper S. Jak rozpoznać czy dziecko sięga po narkotyki. Warszawa 1993.

4. Falewicz Karol Jan. ABC problemów alkoholowych. Warszawa 1993.

5. Jak uchronić dziecko od narkotyków, alkoholu. Warszawa 2000.

6. Kosińska Ewa, Gajewski Mariusz. Sekty - religijny supermarket. Krótki poradnik  psychologiczny. Kraków 2000.

7. Moneta Malewska Maria. Narkotyki w szkole i w domu. Zagrożenie. Warszawa 1995.

8. Moneta-Malewska Maria, Malewska Joanna. Nie, które buduje. Warszawa 2004.

9. Oleszkiewicz Jerzy. Zaburzenia koncentracji, nadpobudliwość to uleczalne choroby  cywilizacji. Warszawa.

10. Pacewicz Alicja. Jak pomóc dziecku nie pić. Warszawa 1993.

11. Wesołowska Anna. Bezpieczna młodzież. Program prewencyjno – wychowawczy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Łódź 2003.

12. Zaczyński Władysław. Sztuka skutecznego uczenia się. Warszawa 2000.

13. Zajączkowski Krzysztof. Dziękuję nie piję, nie palę, nie biorę. Kraków 2002.

14. Zajączkowski Krzysztof. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Warszawa 2003.

15. Zawadzki Roman. Stres-sztuka życia. Warszawa 2004.

 

 

ARTYKUŁY

1. Borowska Marzena: Narkotykom STOP! Program profilaktyczny dla szkół ponadgimnazjalnych.  ,,Wychowawca” 2009 nr. 6, s.26-29.

 

2.  Burian Jolanta: Rozwiązywanie problemu agresji w klasie. „Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze” 2003, nr1, s. 35-37.

 

3.  Gorlach Agnieszka: Program NIE! Dla przemocy. TAK! Dla kultury. „Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 42-44.

 

4.  Granica Dorota, Dernoga Walentyna: Trening zastępowania agresji w internecie. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2002, nr 3, s.45-46.

 

5.  Jędrzejewski Marek: Dzieci ulicy a przemoc. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2001, nr 2, s. 34-42.

 

6. Talarczyk-Rumińska Beata: Nikotyna – najczęstsze uzależnienie młodego człowieka: jak temu zapobiegać?” ,, Wychowanie na co dzień” 2002, nr.10-11 dod. s.III-IV.

 

7. Tatarowicz Jan: Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole. „Problemy Opiekuńczo– Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 32-38.

 

8.  Rzymełka-Frąckiewicz Agata: Uzależnienie od Internetu. Diagnoza i leczenie. ,, Wychowanie na co dzień” 2006, nr 3, s. 9-12.

 

9.  Walc Wiesław: Młodzież o przemocy. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2001, nr 5, s. 38-41.

 

10.  Zielińska Irena: Reakcje świadków przemocy. „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 2002, nr 2, s. 47-48.

 

11.  Żak Franciszka: Uzależnieniom- nie. ,, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2001 nr.6, s. 51.

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z dostępnych materiałów!

 

Do końca roku szkolnego 22.06.2017 12:00 269 Dni

Lekcje otwarte 2016

Facebook

Promocja Szkoły

Lip Dub

Technik Informatyk

Sign In or Create Account